Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Osmanli Imperiya qapaq ESAS
Caroline Finkel – OSMANLI İMPERİYASININ TARİXİ
  • M29.00

Kitabın təsviri

Nə vaxtsa müstəqil türk knyazlığı «müqəddəs müha­ribə»yə başlayıb, orta əsrlərin ən güclü müsəlman dövlətinə, ərəb­lərin bacarmadığı Bizansı işğal edən, olduqca böyük hərbi-feodal imperiyaya çevrilmişdi…

Şərqi və Cənubi Avropanın çox hissəsini, Şimali Afrikanın ək­səriyyət ərazilərini və praktiki olaraq bütün ərəb Şərqini özündə bir­ləşdirən Osmanlı İmperiyasında ticarət və sənətkarlıq, elm və incəsənət inkişaf edib çiçəklənmişdir.

Bəs bu qüdrətli dövləti zəiflədib dağıdan və sonda da məhv edən nə oldu?

Osmanlı İmperiyasının əmələ gəlməsindən məhvinə kimi olan uzun əsrlər ingilis tarixçisi Kerolayn Finkelin olduqca maraqlı kitabının mövzusudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Fınkel    THE STORY OF THE OTTOMAN EMPIRE 1300-1923

                                Osman`s Dream

Kerolayn Finkel   OSMANLI İMPERİYASININ TARİXİ

                                Osmanın Görükməsi

 

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2017, 864 səhifə, 300 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 17.01.2017

 

Tərcüməçi:      Abdulhəlim Mikrağvi

Redaktor:        Əziz Rzazadə

Korrektorlar:  Ceyran Abbasova

Flora Əliyeva

 

© Qanun nəşriyyatı, 2017

© Caroline Finkel, 2005

 

ISBN 978-9952-36-292-3

 

 

Bu kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım

hüquqları Qanun Nəşriyyatına məxsusdur.

Kitabın təkrar və hissə-hissə nəşri “Müəlliflik hüququ və əlaqəli

hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa ziddir.

 

Additional Information

Weight 1000 g