Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Aytmatov 2
Çingiz Aytmatov – DƏNİZ KƏNARIYLA QAÇAN ALABAŞ
  • M5.40

Kitabın təsviri

Zəmanəmizin görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun yaradıcılığı dərin milli xüsusiyyətlərə malik olduğu kimi həm də ümumbəşəri mahiyyət və məzmun ifadə edir. Onun dünya ədəbiyyatında böyük hadisə sayılan əsərləri realizmin tükənməz bədii və idraki gücünü nümayiş etdirir. Ç.Aytmatov üçün ədəbiyyatda bir “böyük mövzu” – insan mövzusu var.

“Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” romanında oxucular həyatın çətinliklərinə sinə gərən, ürəklərində işıq daşıyan, xeyirxahlığa çalışan insanların maraqlı taleyi ilə tanış olurlar.

 

 

 

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ      ДЕҢИЗ БОЙЛОЙ ЖОРТКОН АЛА ДӨБӨТ

ÇİNGİZ AYTMATOV          DƏNİZ KƏNARIYLA QAÇAN ALABAŞ

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2015, 112 səhifə, 1000 tiraj

çapa imzalanmışdır: 22.04.2015
Tərcümə:    Xeyrulla Əliyev

Korrektor:  Elnarə Əhmədova

Lalə İsmayılova

 

ISBN 978-9952-36-

 

© Qanun Nəşriyyatı, 2016

© Əli və Nino Nəşriyyatı, 2016

© Yazıçı, 1980

 

Qanun Nəşriyyatı

Bakı, AZ 1102, Tbilisi pros., 76

Tel: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18

Mobil: (+994 55) 212 42 37

e-mail: info@qanun.az

www.qanun.az

www.fb.com/Qanunpublishing

www.instagram.com/Qanunpublishing

 

“Əli və Nino” Nəşriyyatı

Bakı, Azərbaycan, Z. Tağıyev, 19

Tel: (+994 12) 493 04 12

e-mail: info@alinino.az

www.alinino.az

www.fb.com/aliandnino.azerbaijan