Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Kichik Prins qapaq Esas AZE
Antuan de Sent-Ekzüperi – Kiçik Prins
  • M4.99

Kitabın təsviri

Antuan de Sent-Ekzüperi öz qısa ömründə iki həyat yaşayıb: təyyarəçi həyatı, bir də yazıçı ömrü. Əslində onun həyatının bu iki tərəfini bir-birindən ayırmaq da olmaz, çünki yazıçı Ekzüperinin azsaylı əsərləri təyyarəçi Ekzüperinin təcrübəsi, dünyagörüşü, hiss-həyəcanı hesabına yaranıb. Yazıçının şah əsəri sayılan “Kiçik Prins” povesti o ədəbiyyat örnəklərindəndir ki, həm uşaqlar, həm də böyüklər tərəfindən maraqla oxunur.

 

Tərcümə edən: Cəfər Bağır

Antoine de Saint-Exupery   The Little Prince

Antuan de Sent-Ekzüperi    KİÇİK PRİNS

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2016, 120 səh., 1000 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 09.03.2016

 

ISBN  978-9952-36-167-4