Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Aqata Kristi
Aqata Kristi – ERKÜLÜN QOÇAQLIQLARI
  • M6.99
Categories: , .

Kitabın təsviri

Erkülün qoçaqlıqları Aqata Kristinin 1947-ci ildə yazdığı və Erkül Puaronun qoçaqlıqlarına həsr edilmiş novellalar məcmusudur. Novellalardan hər birinin  süjeti Heraklın qoçaqlıqları haqqında miflərdən birinə paralel surətdə qurulmuşdur. Balacaboylu, eşmə bığlı belçikalı xəfiyyə xarici görünüşcə əfsanəvi nəhəngə – Herakla bənzəməsə də onun qədər çətinlik­lərin öhdəsindən gəlməyə nail olur.

 

 

 

Agatha Christie  THE LABOURS OF HERCULES

Aqata Kristi        ERKÜLÜN QOÇAQLIQLARI

 

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2016, 320 səh., 1000 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 11.05.2016

 

Tərcümə: Ağca Qasımova

Redaktor: İradə Akifqızı

Korrektor: Ceyran Abbasova

 

 

ISBN 978-9952-36-220-6

© Qanun Nəşriyyatı, 2016

The Labours Of Hercules © 1936 Agatha Christie Limited.
All rights reserved. AGATHA CHRISTIE and POIROT
are registered trade marks of Agatha Christie Limited
in the UK and/or elsewhere.

Bu kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım

hüquqları Qanun Nəşriyyatına məxsusdur.

Kitabın təkrar və hissə-hissə nəşri “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa ziddir.

 

 

 

6.99 AZN