Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Aqata Kristi ++
Aqata Kristi SƏSSİZ ŞAHİD
  • M4.99

Kitabın təsviri

Aqata Kristi               SƏSSİZ ŞAHİD   

Agatha Christie         DUMB WITNESS 

“Səssis şahid” Aqata Kristinin dramatikliyi ilə seçilən romanlarından biridir. Əsərdə Erkül Puaronun öz iti zəkası, fəhmi ilə daha bir cinayət hadisəsinin üstünü açmasından bəhs edilir. Bu cinayət də çox zaman olduğu kimi tamah məqsədilə törədilib. Həm də qatil bir özgəsi deyil, qurbanın yaxın qohumlarından biridir. Lakin bu, onlardan hansıdır? Çünki özündən sonraya xeyli miras qoyub gedəcək yaşlı qarının ölümündə az qala qohumunun hamısı maraqlıdır. Bununla belə onlardan biri tələsib və qarının öz əcəli ilə ölümünü gözləməyib. Əsərin sonunda Puaro oxucular üçün də gözlənilməz olaraq sahibə xanımın ölümünü kimin təşkil etdiyini tapır.

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2015,

168 səhifə. 1000 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 02.06.2015

Tərcümə:       Ülviyyə Ağayeva

Redaktor:      Xalid Kazımlı

Korrektor:     İradə Musalı

 ISBN 978-9952-36-047-9