Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Ayfer Tunc Yashil Peri qapaq
Ayfər Tunç – YAŞIL PƏRİ GECƏSİ
  • M11.99
Category: .

Kitabın təsviri

Ayfər Tuncun bu romanı müasir dövrümüz haqqındadır. Romanda hadisələr gözəlliyini zəhərli sərmayə kimi

istifadə edən gənc xanımın həyatdan intiqam almaq üçün soyunmağıyla başlayır. “Yaşıl pəri gecəsi”. Modern

cəmiyyətin ikiüzlülüyünə, adət-ənənələrin, vərdişlərin vəhşiliyinə qarşı mübarizə aparan, hər şeydən xəbəri olan, buna

görə də əzab çəkən bir qadının, anasıyla yola gedə bilməyən qızın hekayəsini oxumaqdan doymayacaqsınız. Bu

əsəriylə ölkənin elit təbəqəsinin, orta sinfin can verən insanlarının üzləşdiyi qorxulu karnavaldan danışan müəllif

cəmiyyətin və fərdin ruhunu bütün xırdalıqlarıyla qələmə almaqla, güclü təsvirləriylə Türkiyənin çürüyən tərəfinə

ayna tutur.

Ayfer Tunç YEŞİL PERİ GECESİ

Ayfər Tunç YAŞIL PƏRİ GECƏSİ

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2016, 424 səh., 1000 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 28.10.2016

Tərcüməçi: Arzu Həsənli

Redaktor və korrektor: Flora Əliyeva

Qanun Nəşriyyatı

Bakı, AZ 1102, Tbilisi pros., 76

Tel: (+994 12) 431-16- 62; 431-38- 18

Mobil: (+994 55) 212 42 37

e-mail: info@qanun.az

www.qanun.az

www.fb.com/Qanunpublishing

ISBN 978-9952- 36-270- 1

© Qanun Nəşriyyatı, 2016

© Ayfer Tunç, 2010 © Kalem Literary Agency

The translation of this book was supported from the TEDA

Bu kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım

hüquqları Qanun Nəşriyyatına məxsusdur.

Kitabın təkrar və hissə-hissə nəşri «Müəlliflik hüququ və

əlaqəli hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa ziddir.