Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
AZE Xalq Nagillari qapaq  3b
AZƏRBAYCAN XALQ NAĞILLARI – 3
  • M5.49

Kitabın təsviri

Kitabdakı illüstrasiyaların müəllifi

Arif Hüseynovdur.

 

Bu kitabın hazırlanması üçün nəşriyyat

Leyla Əfəndiyevaya

və “Efendi” studiyasına xüsusi təşəkkürünü bildirir.

 

 

 

AZƏRBAYCAN XALQ NAĞILLARI

 

Bakı, Qanun nəşriyyatı,

“Əli və Nino” nəşriyyatı, 2017

88 səh., 300 nüsxə

Çapa imzalanmışdır: 09.03.2017

 

Redaktor:

Ceyran Abbasova

 

Korrektorlar:

Aysel Məmmədova

Reyhanə Nəcəfova

 

ISBN  978-9952-36-321-0

 

© Qanun nəşriyyatı, 2017

© “Əli və Nino” nəşriyyatı, 2017

 

 

 

 

 

MÜNDƏRİCAT

 

 

 

ÉÓÕÓ……………………………………… 4

 

ÇЯÌÀÍЯÍÈÍ ÙÞÊÌÖ…………….. 11

 

ÑÅÙÐËÈ ÖÇÖÊ…………………………. 20

 

ÒÀÕÒÀ ÃÛËÛÍC………………………… 48

 

ГЫЗЫЛ ГОЧ…………………………….54