Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
AZE Xalq Nagillari qapaq  1
Azərbaycan Xalq Nağılları – 1
  • M5.49

Kitabın təsviri

 

AZƏRBAYCAN XALQ NAĞILLARI

Kitabdakı illüstrasiyaların müəllifi Arif Hüseynovdur.

Bu kitabın hazırlanması üçün nəşriyyat Leyla Əfəndiyevaya  və “Efendi” studiyasına xüsusi təşəkkürünü bildirir.

 

AZƏRBAYCAN XALQ NAĞILLARI

Bakı, Qanun nəşriyyatı,

“Əli və Nino” nəşriyyatı, 2017

80 səh., 1000 nüsxə

Çapa imzalanmışdır: 14.01.2017

 

Redaktor:

Ceyran Abbasova

Korrektorlar:

Aysel Məmmədova

Reyhanə Nəcəfova

ISBN 978-9952-36-290-9

© Qanun nəşriyyatı, 2017

© “Əli və Nino” nəşriyyatı, 2017

 

 

MÜNDƏRİCAT

TƏPƏGÖZ …………………………….4

ÇIRAQLI İSA …………………………21

YAXŞILIĞA YAXŞILIQ …………….32

PADŞAH VƏ DƏMİRÇİ……………40

GÖYÇƏK FATMA  ………………….50

TƏNBƏL ƏHMƏD ………………….65