Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Bertran Rassel Felsefe problemleri qapaq Esas
Bertrand Russel – FƏLSƏFƏNİN PROBLEMLƏRİ
  • M6.99

Kitabın təsviri

Böyük ingilis riyaziyyatçısı, filosofu və ictimai xadimi Bertran Rasselin 1912-ci ildə işıq üzü görmüş “Fəlsəfənin problemləri” əsəri çap olunduğu gündən indiyədək ingilisdilli ölkələrdə fəlsəfə ilə ilkin tanışlıq üçün ən yaxşı kitablardan biri sayılmaqdadır. Əsərin yazı dilinin elmi-populyar stildə olması onu təkcə fəlsəfə üzrə çalışanlar üçün deyil, həm də çox geniş oxucu çevrəsi üçün də anlaşıqlı bir kitaba çevirir. Baxışlarınıza çatdırdığımız bu əsərin fəlsəfə üzrə zəruri biliklər qazanmağınıza və ümumilikdə maraq dairənizin genişlənməsinə xidmət göstərəcəyini düşünürük.

Bertrand Russell   THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY

Bertran  Rassel      FƏLSƏFƏNİN  PROBLEMLƏRİ

Bakı, QANUN nəşriyyatı, 2017, 168 səhifə, 300 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 16.01.2017

 

Tərcüməçi: Araz Gündüz

Korrektorlar: Məzahir Aşırov

Xuraman Musayeva

 

QANUN nəşriyyatı

Bakı, AZ 1102, Tbilisi pros., 76

Tel: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18

Mobil: (+994 55) 212 42 37

e-mail: info@qanun.az

www.qanun.az

www.fb.com/Qanunpublishing

www.instagram.com/Qanunpublishing

 

ISBN 978-9952-36-287-9

 

© QANUN nəşriyyatı, 2017

© Bertrand Russell, 1912

 

Bu kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım

hüquqları Qanun Nəşriyyatına məxsusdur.

Kitabın təkrar və hissə-hissə nəşri «Müəlliflik hüququ və əlaqəli

hüquqlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa ziddir.