Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Yoxsul insanlar Qapaq 1
Fyodor Dostoyevski – YOXSUL İNSANLAR
  • M11.99

Kitabın təsviri

Fyodor  Dostoyevskinin “Yoxsul insanlar” kitabında “Yoxsul insanlar”  romanı, “Oxşar”, “Zəif ürək”, “Ev sahibəsi” povestləri, “Cənab Proxarçin” hekayəsi yer almışdır.

«Yoxsul insanlar» romanı kiçik məmurun qəlb dünyası haqqında əsərdir. Əsərin əsas hadisəsi Makar Devuşkinlə Varvara Dobrosyolovanın məhəbbət tarixçəsindən ibarətdir. Söhbət eşq macərasından getmir, adi insani, humanitar məhəbbətdən və şəfqətdən gedir. Kimisə sevmək, kiminçünsə yaşamaq insanın əzəli istəyi kimi səciyyələndirilir.

Makar Devuşkin artıq qocalmaqda olan, son dərəcə yoxsul və zavallı bir insandır. Varvara Dobrosyolova isə gənc və kimsəsiz bir qızdır. Devuşkinin bu qıza qarşı olan məhəbbətində atalıq qayğısı duyulur. Bu da daxildən gələn mənəvi ehtiyac kimi təzahür edir.

Devuşkinin faciəsi, əslində, yoxsulluğun deyil, məhəbbətin faciəsidir, sevən ürəyin məğlubiyyətidir.

“Oxşar” povestində iddialara və sosial ehtiraslara qapılmış kiçik insanın mənəvi iflası təsvir olunmuşdur.

“Zəif ürək” povestində qəhrəman sosial mühitin nəticəsi kimi deyil, mənəvi-insani məzmunun daşıyıcısı kimi təsvir olunur. Vasyanın faciəsinin səbəbini onun zəifliyi ilə izah etmək düzgün olmazdı. O özünü öz səadətinə layiq bilmir. Vasya xoşbəxt ikən bütün insanları xoşbəxt görmək istəyir.

“Ev sahibəsi” povestinin süjet xətti, xarakterləri və münaqişələri bir qədər mücərrəd şəkildə qurulmuşdur. Zəif ürəklər üçün azad seçim deyilən şey yoxdur, onları dəhşətə gətirən şey məhz azad seçim məsələsidir.

“Cənab Proxarçin” hekayəsində Proxarçinin faciəsinin səbəbi onun yoxsulluğunda və cibinin boş olmasında deyil, daha çox onun məhəbbətsiz həyatında və qəlbinin boş olmasındadır.

Фёдор Достоевский       БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Fyodor Dostoyevski        YOXSUL İNSANLAR

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, “Əli və Nino” Nəşriyyatı, 2016,

432 səhifə, 1000 tiraj. Çapa imzalanmışdır: 07.12.2016

 

Tərcüməçi:             Məmməd Qocayev

Redaktor:               Əziz Rzazadə

Korrektor:              Flora Əliyeva

 

Qanun Nəşriyyatı

Bakı, AZ 1102, Tbilisi pros., 76

Tel: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18

Mobil: (+994 55) 212 42 37

e-mail: info@qanun.az

www.qanun.az

www.fb.com/Qanunpublishing

www.instagram.com/Qanunpublishing

 

“Əli və Nino” Nəşriyyatı

Bakı, Azərbaycan, Z.Tağıyev, 19

Tel.: (+994 12) 493 04 12

e-mail: info@alinino.az

www.alinino.az

www.fb.com/aliandnino.azerbaijan

 

ISBN 978-9952-36-278-7

 

© Qanun Nəşriyyatı,  2016

©  “Əli və Nino”,  2016

© Фёдор Достоевский, 1972

 

Bu kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım hüquqları

Qanun Nəşriyyatına məxsusdur. Kitabın təkrar və hissə-hissə
nəşri «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanununa ziddir.