Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Gunel Imran qapaq
Günel İmran – MAYA VƏ İFRİTƏNİN BÜLLUR ÜRƏYİ
  • M5.00

Kitabın təsviri

Maya adlı balaca qızın başına gələn qor­xulu, sirli-sehrli əhvalatın necə bitdiyini bu kitabdan biləcəksiniz. O, xeyirin qələbəsi na­­minə şərlə mübarizə aparır. Bataqlıq if­ritəsinin tilsiminə düşmüş elflərin qurtu­luşu Mayadan asılıdır. Başqa dünyada az­­mış Maya öz evlərinə gedən yolu tapa biləcəkmi? Kitabı oxuduqca bu suala cavab tapacaqsınız…
Günel İmran.

Maya və ifritənin büllur ürəyi (sehrli nağıl)
Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2016, 88 səh., 300 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 21.05.2016

Redaktor: Fəxri Uğurlu

Korrektor: Ceyran Abbasova

ISBN 978-9952- 36-228- 2
© Qanun Nəşriyyatı, 2016

© Günel İmran, 2016