Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Seirler qapaq Nazim
MƏN BİR GÜNAH ElÇİSİYƏM – Nazim Əhmədli
  • M4.99

Kitabın təsviri

Redaktor:

Əyyar Tahirov

 

Korrektor: 

Rəhilə Əhmədli

Nazim Əhmədli. Mən bir günah elçisiyəm

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2017, 160 səh., 500 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 18.04.2017

 

 

 

ISBN 978-9952-36-347-0

 

 

 

© Qanun nəşriyyatı, 2017

© Nazim Əhmədli, 2017

 

 

 

 

 

Təbiət sirləri, insan psixologiyası, mistik fəlsəfi düşüncə tərzi, sufi dünyagörüşü, kainatın fəlsəfəsi  Nazim Əhməd­li­­nin şeirlərinin məzmunudur. Və demək olar ki, bütün şeir­­­­lə­rin məna yükündə, dərd çalarında  müəllifin  ürək çırpın­tıları poe­tik rənglərlə təsvir olunur. Öz dünyagörü­şündə bə­şə­riyyətin taleyini, vətənin ağrı-acılarını hiss edir.

Yuxunun, paralel dün­yaların real həyatla əlaqəsi, yüz illər­dir bölünmüş Vətənin, işğal sonrası itən yurdun ağrıları şairin yaradıcılığında əsas yer tutur.