Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Antuan Qesr qapaq qalin ESAS
QƏSR – Antoine de Saint-Exupéry
  • M11.99
Category: .

Kitabın təsviri

Müəllif “Qəsr” əsərini “poema” adlandırır, “Mənim kitabım heç vaxt tamamlanmayacaq” söyləyirdi. Ölümündən sonra əsərin əlyazması tapılaraq fəsillər təsnifatlaşdırılanda bəlli oldu ki, həcm çox böyükdür, əsər mütaliə üçün çətindir, bəzi hissələr isə təkrarlanır. Yazıçının varislərinin xahişi ilə fransız ədibi Mişel Kenel əsəri redaktə etdi, bəzi ixtisarlar apardı və təkrarlanmaları aradan götürdü. Bu səbəbdəndir ki, indi sizə təqdim olunan tərcümədə fəsillərin rəqəm ardıcıllığında müəyyən fasilələr var, bəzi təkrarlanan hissələr ixtisar olunub.
Antuan de Sent-Ekzüperi
Qəsr
Tərcümə:
 Məmməd SÜLEYMANOV
Kifayət HAQVERDİYEVA
Antoine de Saint-Exupéry
Citadelle

 

 

Antoine de Saint-Exupéry     Citadelle
Antuan de Sent-Ekzüperi      QƏSR
Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2017, 336 səh., 300 tiraj
Çapa imzalanmışdır: 01.03.2017
Tərcüməçilər: Məmməd Süleymanov
      Kifayət Haqverdiyeva
Korrektor:      İradə Akifqızı
Qanun nəşriyyatı
Bakı, AZ 1102, Tbilisi pros., 76
Tel: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
ISBN 978-9952-36-318-3
© Qanun nəşriyyatı, 2017
© Antoine de Saint-Exupéry, 1948