Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Ziya Bunyadov qapaq yeni
QIRMIZI TERROR – Ziya Bünyadov
  • M7.99

Kitabın təsviri

Əsasən 1937-1939-cu illərdə xalqımızın bir çox gör­kəm­li elm, incəsənət və mədəniyyət xadimləri stalinizmin amansız repressiyalarının qurbanı olmuşlar. Görkəmli tarixçi-alim, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Bünyadov «Qırmızı terror» kitabında bu şəxsiyyətlərin hər birinin uydurma «cinayət işi» barədə ayrıca oçerk yazmışdır. Kitabda Y.V.Çəmənzəminli, B.Çobanzadə, A.Şərifzadə, H.Zeynallı, M.Cuvarlinski, T.Şahbazi və b. yaradıcı ziyalıların saxta dəlillər əsasında məhkum olunduğu inandırıcı surətdə açılıb göstərilir.

 

 

 

Ziya Bünyadov. Qırmızı terror

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2017, 304 səhifə, 500 tiraj

 

Korrektor: Elsevər Muradov

 

©  Qanun nəşriyyatı, 2017

©  Azərnəşr, 1993

 

ISBN 978-9952-36-325-8