Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37
Siciliali qapaq
SİCİLİYALI – Mario Puzo
  • M9.99
Category: .

Kitabın təsviri

Gözəl mənzərələri və münbit torpaqları olan Siciliya fəlakətlər girdabında boğulur. Mafiya, kilsə, kommunizm – nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda qanlı mübarizə aparır. Sadə insanlarsa yaşamaq uğrunda mübarizəyə qalxıb. Siciliyalıların qəzəbi, yoxsulluğu, eyni zamanda məğrurluğu və ailə dəyərləri, yoxsa mafiyanın qanunları üstün gələcək? Baş qəhrəman, siciliyalı Robin Hud, Gilyano sadə xalqın yeganə ümid yeridir! Doğma vətənlərini sevən, amma vətənin naz-nemətindən məhrum olan insanların pənahıdır! 20 yaşlı gənc Salvatore Gilyano xalqın qanını soran hər kəsə – mafiyaya, korrupsioner hökumətə, saxtakar kilsəyə qarşı mübarizəyə qalxıb. Amma bu mübarizədən kim qalib çıxacaq?

“Siciliyalı” romanı dostluq və ədavət, sevgi və nifrət, “susmaq” və “qisas almaq” haqqında kitabdır.

 

Mario Puzo   THE SİCİLİAN

Mario Puzo   SİCİLİYALI

 

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2017, 368 səh., 300 tiraj

Çapa imzalanmışdır: 14.02.2017

 

Tərcüməçi: Samir Bulut

Redaktor: Ceyran Abbasova

Korrektor: Nilufər Abbasova

 

ISBN 978-9952-36-310-4

 

© Qanun nəşriyyatı, 2017

© Mario Puzo, 1984

 

Bu kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım

hüquqları Qanun nəşriyyatına məxsusdur. Kitabın təkrar və

hissə-hissə nəşri “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa ziddir.