Cart

Welcome to QANUN E-bookshop!

We deliver books in Baku and regions
More than 20 pieces are delivered free-of charge (in Baku). Buy now and get during 24 hours!

Tel.: (+994 12) 431-16-62; 431-38-18
Mob.: (+994 55) 212-42-37

Qanun-dan təzə nə var

Bu gün Qanun nəşrlər evində üç yeni kitab yayıma göndərildi. Bunlar Yonca uşaq kitabları seriyasından Astrind Lindren “Balaca və Karlson” “Balacalar üçün sehirli nağıllar” və 4 dildə “İllustrasiyalı lügət” kitablarıdı.

Dünyanın ən çox tərcümə olunan müəllifi Azərbaycan dilində

Balaca Ve Karlson

Stokholm şәһәrinin әn adi küçәsinin әn adi evindә Svanteson soyadlı çox adi bir İsveç ailәsi yaşayırdı. Bu ailә әn adi atadan, әn adi anadan və onların әn adi üç uşağından – Bosse, Betan vә Balacadan ibarәt idi.
Balaca һәmişә deyirdi:
– Mәn һeç dә әn adi balaca deyilәm.
Ancaq bunu o, әlbәttə, düz demirdi. Axı yer üzündә o qәdәr yeddiyaşlı, göygöz oğlan var ki! Onların da qulaqları kirli, şalvarlarının dizi cırıq olur. Ona görә dә һeç şübһәniz olmasın: Balaca әn adi oğlan idi…

Uşaqlarınız üçün rəngarəng sehirli səyahət

Balaca Ucun Nagillar Kapak

Biri var idi, biri yox idi, bir kasıb odun­çu var idi. Odunçu və arvadının pulu yox idi ki, uşaqlarını doyunca yedizdirsinlər. Bu sə­bəbdən də onlar qərara gəldilər ki, uşaqları meşənin ən uzaq və dərin yerinə aparıb azdırsınlar. Uşaqlardan ən kiçiyi olan Cırtdan Oğlan valideynlə­rinin öz aralarında nədən danışdıqlarını eşitdi…

Balacalar üçün 4 dildə lüğət
Illustrasiyali Luget Kapak

Bu, xarici dilləri yeni öyrənməyə başlayanlar üçün Azərbaycan, rus, ingilis, alman və fransız dillərində olan illüstrasiyalı lüğətdir. O, məktəbəqədər və orta məktəbin ilk siniflərində təhsil alan uşaqların işini xeyli asanlaşdıra bilər. Nəşrdəki rəngli illüstrələr sözləri həm anlamağa, həm də yadda saxlamağa imkan verir. Kitabda mövzular bölmələr üzrə yerləşdiyindən, lazımi sözləri asanlıqla tapmaq imkanı yaranır.
Bu kitab vasitəsilə azyaşlı oxucular eyni vaxtda bir neçə xarici dilə dair xeyli söz ehtiyatına malik olmaq imkanı qazanır.