Kyung Sook Shin

Müəllif məlumatları Kyung-sook Shin 1963-cü il yanvarın 12-də Cənubi Koreyada doğulub. O, 2012-ci ildə Man Asiya Ədəbi Mükafatını qazanan ilk Cənubi Koreyalı qadın müəllifdir.