Emmanuel Todd

Emmanuel Todd (16 May 1951-ci il təvəllüdlü) Parisdəki Demoqrafiya İnstitutunun Milli İnstitutunda (INED) Fransız tarixçisi, antropolog, demoqraf, sosioloq və siyasi elmlər üzrə mütəxəssisdir. O dünya miqyasında ailələrin müxtəlif növlərini və uyğun fikirlər, ideologiyalar və siyasi sistemlərin və bunları əhatə edən tarixi hadisələri araşdırır.