Deepak Chopra

Deepak Chopra, hind-amerikalı həkim və alternativ tibb mütəxəssisidir.