Aleksey Tolstoy

Görkəmli rus yazıçısı A.Tolstoy (1883-1945) bir sıra ictimai - məişət romanlarının, povest və hekayələrin, uşaqlar üçün yazdığı maraqlı əsərlərin müəllifidir.