Aud Dalsegg

Aud Dalsegg, İnsan və Cəmiyyət, Özünüinkişaf mövzularında əsərlər yazmışdır.”Psixopat qarmağı” kitabının müəllifidir.