Zig Ziglar

Hilary Hinton "Zig" Ziglar (6 noyabr, 1926 - 28 noyabr, 2012) Amerikalı yazıçı, satıcı və motivasyon spikeridir.