Erich Fromm

ERICH FROMM (1900-1980) Frankfurt-Maynda yəhudi ailəsində dünyaya gəlib. O, alman filosofu və psixoloqudur. Erik Fromm - öz dövrünün əhval-ruhiyyəsini müəyyən edənlərdən və XX əsrin dahi mütəfəkkirlərindən biri. Bütün dünyada onun ideyaları qədər geniş yayılan çox az psixoloq tapmaq olar (Hələ Frommun sağlığında onun əsas əsərləri milyonlarla tirajda çap olunub).