İrvin Yalom

İrvin D. Yalom - Stenford Universitetinin fəxri psixiatriya professoru, dünyaca məşhur Amerika yazıçısı və psixoterapevtidir. Onun "Şopenhauer dərman kimi", "Nitsşe ağlayanda", "Divandakı yalançı", "Günəşə baxarkən", "Spinoza problemi" kimi romanları milyonlarla oxucunun qəlbini fəth etmiş və bir çox ölkələrdə bestseller olmuşdur. İrvin Yalom haqlı olaraq psixoterapevtik ədəbiyyat janrının pioneri sayılır və onun əsərləri özündə maraqlı süjet xətti, insan həyatının başlıca suallarının mənalandırılması və psixoterapevrik effektləri birləşdirir.