Thomas Piketty

Thomas Piketty gəlir bərabərsizliyinin səbəbləri və nəticələrinə dair araşdırmaları sayəsində məş­hur­laşmış fransız iqtisadçıdır. Sosial Elmlər Ali Təhsil Məktəbinin və Paris İqtisad məktəbinin professorudur. O, 2001-ci ildə nəşr edilmiş “XX əsrdə Fransada yüksək gəlirlər” kitabındakı araşdırmalarını sonradan “Kapital XXI əsrdə” kitabında davam etdirmiş və daha da genişləndirmişdir. Bu kitab bütünlüklə gəlir bərabərsizliyinə həsr olunmuşdur. Burada XVIII əsrdən etibarən gəlir və kapital münasibətlərinin, iqtisadi artımın necə və niyə dəyişdiyi 20-dən çox ölkənin nümunəsində ətraflı izah edilmişdir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitabın bir üstünlüyü də elmi-populyar dildə yazılmasındadır.