John Fowles

Con Faulz Modernizm və postmodernizm arasında tənqidi mövqedə dayanan beynəlxalq səviyyəli İngilis yazıçısıdır. Onun əsərlərində Jean-Paul Sartre və Albert Camusun təsiri hiss olunur. Oksford Universitetini bitirdikdən sonra Fouls bir məktəbdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayır. Fowlesin kitabları bir çox dillərə tərcümə edilmiş və bir neçə əsərinin əsasında film çəkilmişdir.