Robert B. Cialdini

"Təsir psixologiyası" , həmçinin manipulyativ texnika haqqında olan "Üzə qapı" (1975) əsərləri sayəsində şöhrət qazanmış Amerika psixoloqudur. Robert B. Cialdini Eksperimental sosial psixoloq. Elastiklik psixologiyasını öyrənir. O, "təsir alətləri" adlandırdığı sorğu və tələblər mexanizmlərinin təsirini aydınlaşdırır. İnsanlararası münasibətlərin təsirini öyrənməklə məşğuldur. Müxtəlif işlərə öz təcrübəsindən baxır və ağlabatan nəzarət üsullarını təklif edir. Viskonsin və Şimali Karolina universitetlərində oxuyub.