Laşa Buğadze

Laşa Buğadze gürcü ədəbiyyatına ötən əsrin doxsanıncı illərində gələn, müasir dövr oxucusunda daim maraq oyadan müəlliflərdəndir. O, əvvəlcə Nikoladze adına kollecdə, sonra teatr institutunda, daha sonra isə Tbilisi Dövlət Universitetində təhsil alıb. Laşanın pyesləri həm Gürcüstanda, həm də onun hüdudlarından kənarda uğurla səhnələşdirilir. Maraqlı pyeslərdən əlavə, o, bir çox hekayə və beş romanın müəllifidir. Həmin əsərlərə görə yazar müxtəlif ədəbi mükafatlara layiq görülüb.