Karen Armstonq

Karen Armstonq filosof və publisist, müqayisəli dini araşdırmalar sahəsində çox məşhur olan ingilis dindar alimdir. 1993-cü ildə "Tanrı tarixi" kitabının nəşrindən sonra dünya şöhrəti qazanmışdır.