E.Seton-Tompson

E.Seton-Tompson - əslən Britaniyadan olan Kanada yazıçısı, animalist rəssam, təbiətşünas və ictimaixadimdir. ABŞ-da skautlar hərəkatının əsasını qoyanlardan biridir. Birləşmiş Ştatlar da onun həyatında Kanada qədər mühüm rol oynadığından onu həm də Amerika yazıçısı adlandırmaq olar. 1860-cı il avqustun 14-də Saut-Şildsdə ( İngiltərə, Darem qraflığı) dünyaya gəlsə də, 6 il sonra ailəsi Kanadaya köçüb. Atası qədim ingilis zadəganı nəslindən olub. O, fermerliklə məşğul olub, ailəsi böyük idi. Balaca həssas oğlan çox vaxt qardaşları ilə birlikdə meşədə oynayırdı. Heyvanlar, quşlar, hindular və ov - bütün bunlar gələcək yazıçını uşaqlıqdan gəlb edirdi. Seton- Tompson təkcə maraqlı yazıçı yox, həm də rəssam olub. 19 yaşında Torontoda incəsənət kollecini bitirdikdən sonra, 19 yaşında Torontoda incəsənət kollecini bitirdikdən sonra, 1886-cı ilə qədər Londonda, Parisdə, Nyu-Yorkda təsviri incəsənət öyrənib.