Valeriy Medvedev

Rus və sovet yazarı, aktyor. Əsərləri dünyanın 27 dilinə tərcümə olunmuşdur.