Georges Simenon

Belçikalı yazıçı, dünya ədəbiyyatında dedektiv janrının ən məşhur nümayəndələrindən biridir. 425 kitabı var, onlardan 200-ə yaxını 16 müxtəlif təxəllüs ilə, 220- si isə öz adı ilə yazdığı romanlardır. Həmçinin 3 cildlik avtobioqrafiyanın və polis komissarı Megre haqqında ən məşhur detektiv hekayələr seriyasının müəllifidir.