Anar İsmayıl

Anar İsmayıl 2006-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində bakalavr və magistr təhsili alıb. Tarixi-detektiv altjanrında olan "Qırmızı qar" (2017) ilk, "TERREO gəmisinin sirri" (2019) isə ikinci kitabıdır.