David J. Schwartz

Motivasiya sahəsinin ən böyük bilicilərindən hesab olunan David Şvarts 23 mart 1927-ci ildə ABŞ-da anadan olmuşdur. 1948-ci ildə Nebraska Universitetindən elmi dərəcə və sonra isə 1953-cü ildə Ohayo Dövlət Universitetindən fəlsəfə doktoru dərəcəsi almışdır. O 1959-cu ildə çap olunan "BÖYÜK DÜŞÜNCƏNİN SEHRi" əsəri ilə məşhurlaşdı. Gürcüstan Dövlət Universiteti onun şərəfinə təqaüd verir.