Iqor Buniç

Rus tarihinin birçok revizyonist yorumunu sunmasıyla bilinen bir Rus tarihçisi idi. Joseph Stalin'in, Barbarossa Operasyonu'ndaki herhangi bir Alman doğuya saldırma önerisinden önce, 1941'de Batı Avrupa'yı işgal etmeye aktif olarak hazır olduğunu iddia ettiği için en meşhuru.