Milorad Paviç

Yuqoslaviya və Serbiya yazıçısı, şairi, postmodernizm və sehrli realizm nümayəndəsi, tərcüməçi və XVII—XIX əsr serb ədəbiyyatının tarixçisi Milorad Paviç 1929- cu ildə Belqradda anadan olmuşdur. 1949-1953-cü illərdə Belqrad Universitetinin Fəlsəfə fakültəsində oxumuş, daha sonra Zaqreb Universitetindən ədəbiyyat tarixi üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almışdır. İlk poetik məcmuəsi 1967-ci ildə, "Ay daş" adlı şeir toplusu isə 1971-ci ildə nəşr olunmuşdur. Milorad Paviç 30 Noyabr 2009-cu ildə Belqradda miokard infarktından 81 yaşında rəhmətə getmiş və dekabrın 3-də Yeni Qəbiristanlıqda dəfn edilmişdir.