Elaine Mazlish

Elaine Mazlish (1925 - 2017) amerikalı müəllif, valideyn tərbiyəsiçi , valideynlərə və müəllimlərə uşaqlarla daha yaxşı ünsiyyət qurmaları üçün köməklik haqqında kitabların müəllifidir. Kitablarındakı təlimlərə əsaslanaraq müxtəlif seminarlar da təşkil etmişdir.