Michael Ende

Alman fantaziya və uşaq fantastikası yazıçısı idi. Ən məşhur əsəri Cim düymə və Lokomotivçi Lukasdır. Digər məşhur əsərləri Momo və Jim düymə və Vəhşi on üçlərdir. Əsərləri 40-dan çox dilə tərcümə olunmuş, 35 milyondan çox nüsxəsi satılmışdır, əsərlərin əsasında kinofilmlər, səhnə əsərləri, operalar və səs kitabları tərtib olunmuşdur. O, təkcə uşaq yazıçısı deyil, həm də böyüklərin sevimlisi idi. Endenin əsərlərini gerçəklik və fantaziyanın sürreal bir qarışığı kimi təsvir etmək olar.