Emma Donoghue

İrlandiya və Kanada ədəbiyyatçısı, yazıçısı, drammaturqu və ssenaristidir.