Anatoli Levandovski

Sovet və Rusiya tarixçisi və yazıçısı. Professor, Rusiya Federasiyasının əməkdar elm xadimi. Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. Əsasən Fransa tarixinin, xüsusilə də Böyük Karlın imperiyası və Böyük fransız inqilabı tarixinin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. Marat, Danton və Robespyer kimi tarixi şəxsiyyətlərin həyatını əks etdirən bioqrafik kitabların müəllifidir. Əsərlərində sovet dövrünün ideoloji çərçivə və damğalarının çox olmasına baxmayaraq, onun bir sıra elmi işləri sovet quruluşu dağıldıqdan sonra da təkrar nəşr edilmişdir. Uzun müddət Moskva Dövlət Universitetində tarix müəllimi kimi çalışmışdır.