Yevgeni Tarle

Rus- Sovet alimi, akademiki və pedoqoq Yevgeni Tarle Kiev Universitetinin tarix- filologiya fakültəsini bitirmişdir. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun yaradıcılarından biri idi.