Nigel Warburton

Ingilis filosofudur. O, bir sıra fəlsəfi əsərlərin müəllifidir.