Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (21 noyabr 1878 – 23 noyabr 1949) Alman hüquqşünas və siyasətçi idi. Veymar dövründə Almaniyanın ədliyyə naziri olmuşdu. Radbruch da 20-ci əsrin ən nüfuzlu hüquqi fəlsəfələrindən biri hesab olunur.