Hüquq, İqtisadiyyat. Ali məktəblər üçün dərs vəsaitləri