HEKLBERRİ FİNNİN MACƏRALARI - Mark Tven“Tom Soyyerin macəraları”nın davamı kimi işlənmiş “Heklberri Finnin macəraları”nda zənci Cim obrazını romana gətirməklə müəllif irqi ayrı-seçkiliyə öz nifrətini bildirmişdir. Bu da əsəri ictimai məzmunlu roman səviyyəsinə qaldırmışdır. İrqi ayri-seçkiliyin tüğyan etdiyi illərdə bu cür ifşaedici mahiyyətli bir əsər yaratması Mark Tvenin vətəndaş cəsarətinin parlaq ifadəsi idi.
XX əsrin tanınmış yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Ernest Heminquey heç də təsadüfi olaraq demirdi ki, bütün Amerika nəsri “Heklberri Finnin macəraları” romanından törənmişdir.

Korrektor: Elnarə Əhmədova
Texniki redaktor: Tural Zeynallı
Mətn dizaynı: Rahilə Şamilqızı
Qapaq dizaynı: Rafael Qasım

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Bəlkə də daha yaxşı etmək olar.


Məncə əvvəlki üz qabığı daha qəşəng idi


əla