Hər gün yeni bir kitab

İş: 012 431 16 62  

Whatsapp: 055 695 27 97 , 055 212 42 37

Sifarişlər Metronun 20 Yanvar stansiyasına pulsuz, digər metro çıxışlarına 2 AZN-ə çatdırılır. Şəhərdaxili digər ünvanlara isə - məsafədən asılı olaraq (min. 3 AZN) qiymət dəyişir.

Stokda Yoxdur
Monoqrafiyada internet informasiya məkanında hüquqi tənzimləmənin xüsu­siy­yət­ləri nəzərdən keçirilir, əsas diqqət tədqiq edilən problemlərin tarixi-nəzəri və müqayisəli-hüquqi aspektləri üzərində cəmləşdirilir. Sinxron və diaxron təhlilin mü­qayisəli-hüquqi metodlarının tətbiqi sayəsində müəllif internet-məkanın hüquqi diasinxronizminin yeni elmi konsepsiyasını əsaslandırmaq imkanı əldə edir. Bu konsepsiya çərçivəsində İnternet kiberməkanın diaxron forması kimi çıxış edir: o, eyni zamanda həm ...
Stokda Yoxdur
Kitabçada müəllifin – Respublikanın tanınmış neftçi-geoloqunun uzun illər ərzində qələmə aldığı deyim və atmacalar, esse və düşüncələr, şahidi olduğu real tarixi hekayətlər yer almışdır. Məsləkinə uyğun olaraq müəllif orijinal təbiət hadisələrini də unutmamış, onlardan bəzilərini ayrıca bölüm şəklində təqdim etmişdir. Düşünürük ki, kitabça geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olacaq. ...