Kamillik elmi - Baltasar GracianXVII İspan mütəfəkkiri, böyük Alman şairi H.Heynenin təbirincə desək, “əsrinin birinci adamı” Baltasar Grasianın “Kamillik elmi” fəlsəfi traktatı uzun əsrlər nəinki dövlət adamlarının, həm də filosofların belə masaüstü kitabı olmuşdur. Sevindirici haldır ki, belə bir dərin məzmunlu və eyni zamanda anlaşıqlı əsər doğma dilimizdə nəşr olunub, həm indiki, həm də gələcək gəncliyi kamilliyə və saflığa çıxaracaq.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Tərcümə elədə yaxşı deyil.Türklərin tərcüməsinə oxşatmaq istəyib,cümləni anlaşılmaz vəziyyətə salmısınız.