Leyli və Məcnun və Aforizmlər - Ragnhild ThoriNizami Gəncəvi (1141-1209) Azərbaycanın ən böyük şairi olmuş və onun yaradıcılığı Şərqdə yüksək qiymətləndirilmişdir. O, beş məşhur epik əsəri yazmış və «Leyli və Məcnun» da onlardan ən güclüsüdür. Bu əsər Şekspiri məşhur «Romeo və Cülyetta» əsərini yazmağa ruhlandıran təsirli məhəbbət hekayəsidir.

Bu kitabda verilmiş «Leyli və Məcnun» poeması uşaqların asan oxumaları və Nizami yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmaları üçün sadələşdirilib.

Nizaminin aforizmləri, dahi şair haqqında bəzi maraqlı bioqrafik məlumatlar da bu kitaba daxildir.

Kitab ingilis, Azərbaycan və rus dillərində tərtib olunduğuna görə ibtidai və orta məktəblərdə, bütün ailələrdə, kitabxanalarda oxumaq üçün tövsiyə edilir.

Bu, həm də Qərb-Şərq mədəniyyətləri arasında əlaqə yaradanlar üçün qiymətli vasitədir.


Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur