Nikkinin gündəliyi - Reyçel Rene Rassel
Bu kitabda oxuyacağınız hər şey uydurmadır. Tarixi hadisələr və yerlərdən xəyali şəkildə istifadə edilib. Yer və hadisələr müxtəlif təxəyyülün məhsulu olmaqla real hadisə, yer və insanlarla oxşarlığı tamamilə təsadüfi xarakter daşıyır.

Redaktor: Hədiyyə Şəfaqət
Dizaynerlər: Ramil Alışbəyli, Rafael Qasım
Korrektorlar: Nigar Abdulla, Şəhla Yarı
Texniki redaktor: Tural Zeynallı

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2020
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur