Söyüdlü arx - İlyas Əfəndiyev


«Söyüdlü arx» yazıçının ilk romanı olmaqla oxucuların böyük sevgisi ilə qarşılanmış, milli nəsrdə lirik-psixoloji təmayülün əsasını qoymuş, tezliklə tərcümə edilərək dünyanın bir çox dillərində geniş yayılmışdır.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

“Mən istərdim ki, o, ancaq məni sevsin mənim olsun, lakin...” – Nuriyyə.. Sanki bədəninin hər bir nöqtəsi bu sözlə od tutub yandı. Gözləri qırmızı bir oda çevrildi. Yanaqları qızardı. Bu, ay işığında incə xəyallar doğuran romantik məhəbbət deyildi, bu, gənc bir qadını sarsıdan, heç vaxt sönməyəcək bir atəş idi. • SÖYÜDLÜ ARX – İlyas Əfəndiyev • Sizə bir romandan danışım: başdan sona imkansız məhəbbətin gətirdiyi iztirabdan, kimsəsiz, gənc bir qadının, gecikmələrlə dolu həyatından, eyni zamanda fədakarlıqdan, ürəkləri dağlayan bir roman. • ​Ata-anasının vəfatından sonra Nuriyyə, səkkiz yaşında ikən əmisinin öhdəsinə qalmışdı. İnsafsız, nadan əmisi arvadı, Nuriyyənin çiyninə iri mis səhəng verib, səhərdən axşama qədər başı açıq, ayaqyalın su daşıtdırardı. Sonra kənd məktəbində işləyən yaşlı bir müəllim Nuriyyəyə verilən bu əzaba dözə bilməyib, bununla bağlı qəzetə yazı verəndən sonra onu əmisigildən alıb uşaq evinə verdilər. Ancaq o haradan biləydi ki, bundan sonrakı həyatında onu daha da əzablı günlər gözləyir?! • ​Dağ-mədən mühəndisliyi oxuyarkən aktrisa olan Nuriyyə! Çünki hələ balaca yaşlarından onun xəyalında aktrisa olmaq var idi. Bütün bunların gedişatında Murad adlı gənc bir leytenantla tanış olur və bundan sonra son nəfəsinədək o gənc leytenantın məhəbbət odunda yanacaq, Nuriyyə. • • Murada olan eşqinə o qədər inamlı idi ki, onunla birlikdə Nizaminin türbəsinə gedib, “Mən sənin tərənnüm etdiyin böyük məhəbbətin qüdrətini duyaraq gəlmişəm” deyirdi. Ancaq bu məhəbbət uzun sürmədi. Ta ki, gənc leytenant birdən-birə ortadan yox olanədək... • Bundan sonra Nuriyyə uzaq kəndlərin birindəki (Güney Qışlaq) mədəniyyət evinə təyinat alır və taleyinə susaraq həmin kəndə yola düşür. Ancaq haradan biləcəkdi ki, Güney Qışlağın qonşuluğunda yerləşən Quzey Qışlaqda onun gənc leytenantı yaşayır? Həm də arvadı və oğlu ilə birlikdə... və əsərdəki mühüm hadisələr də elə bundan sonra başlayır..